Alfabetisk liste over posisjoner, bygninger og hus i Ebel es Saqi

I denne listen henvises det til posisjonene i kartet på denne siden. (De fleste bilder er klikkbare.)

Navn på posisjon Rute Beskrivelse Foto
4-1A OP OP-en lå helt ytterst på Vannhøyden, omtrent midt mellom 4-1 HQ og 4-3 HQ.
4-1B OP OP-en ble i kont. XVI flyttet fra den gamle og lite oversiktelige posisjonen sør i druserbyen til et høyt, nytt tårn noe østover slik at det var lettere å holde oppsyn med Hasbanidalen.
4-1F OP OP i Hasbanidalen like øst for Ebel es Saqi.
4-1 Shop 09 6, A  0 4-1 Shop var en sivil kiosk på Vannhøyden. Den lå i kont. XX på andre siden av veien og noen meter lengre ned mot byen i forhold til Radio Norge. Egentlig var dette et utsalg tilhørende en moderbutikk (4-2 Shop?) som lå omtrent rett overfor Nordigarden. Butikken var stengt før kont. XXV. Bildet viser undertegnede utenfor med SBTRs oppstillingsplass i bakgrunnen. 
4-1 Workshop  07 0,  O 5 Verkstedet var bataljonens hovedverksted. Foto fra kont. XIII/XIV.
Verkstedområdet ligger omkring midt på bildet til høyre. Vi ser Rocky er under bygging. Bildet er fra 1988.
Rubbhall inne på workshop-området 06 4,  O2 Utsikt fra Dana mot verkstedet og rubbhallen. Man ser Rocky til venstre i bildet. Foto fra 2005.
Dagens innkjørsel. Foto fra 2005.
Bildet viser dagens innkjørsel til Workshop-en. Til venstre ligger en bygning som Id Assi bygde og hadde skredderverksted og utsalg i på slutten, før termineringen i 1998. I 2005 var det kafé i den delen som ikke synes på bildet.
Dagens innkjørsel. Foto fra 2005.
4-2 "Little Trandum" området rundt O10 HQ for Mekanisert Infanteritropp, KP A. Leiren bestod vel av 5 - 6 prefaber og garasje, m.m.
Her er et bilde fra kontingent XXV tatt fra Vannhøyden. Little Trandum (fotografert fra Vannhøyden) omtrent midt i bildet, rett bak nybygde Nordic Plaza. (XXV)
4-2A CP 2 5,  R 9 CP-en var bemannet av personell fra mek. tropp kp. A frem til troppens nedleggelse i kontingent 28. I XXI ble 4-2A Cp flyttet fra sin gamle posisjon like nord for Rocky i 04 3, M 5. Den gamle CP-en ble revet og en ny ble bygget midt mellom bensinstasjonen og Scotsman (like ved 4-2B Cp altså).
Troppen ble da splittet opp og følgende avdelinger oppsto BMR, CMR KP.A og CMR KP. B. 4-2A CP var ikke operativ i kont. 29, men skulle bemannes på ordre. Se også supply-campen.
4-2B CP R2 5, 2 7 CP-en ble bemannet av personell fra CMR KP. A frem til kontingentskiftet mellom 30/31 da overtok tropp 2 KP. A ansvaret for denne meget sentrale posisjonen.
Nærbilde av 4-2 B CP som viser posisjonen når du kommer fra nord og skal inn til Saqi, til høyre blir ut av Blueline og mot Marjajoun. Til venstre blir mot Kaukaba.
Oversiktsbilde av 4-2 B CP som viser CP-en med Saqi i bakgrunnen.
4-2 B tellepost/CP Telleposten som også var CP om kvelden lå langs hovedveien i krysset med  bensinstasjonen. 4-2 CP og 4-2 B tellepost/CP ble trolig slått sammen til en CP. Som lå langs hovedveien. (Fra kont. XIII/XIV)
4-2B LL Q Lagsleiren til kp. A utenfor Ebel es-Saqi, på andre siden av veien fra 4-2B CP og bensinstasjonen.
4-2C CP 04 9,  O 8 Bilde fra kont. XIII/XIV da betegnelsen trolig kun var 4-2 CP.
Bemanning av posisjonen på taket av kontrollposten.
Bilkontroll i 4-2 CP.
Denne posisjonen ble lagt ned i begynnelsen av februar 93 og 4-2B CP tok over oppdraget til 4-2C CP. 4-2A og 4-2C CP skal ha blitt revet før kontingent 32 da det i kont. XXXII ikke var noe spor igjen av 4-2A CP eller 4-2C CP.
4-2 OP 4-2 OP var et eget, nattbemannet OP-tårn Mek.-troppen hadde i XXI inne i leiren 4-2 "Little Trandum", men dette skal ha blitt revet i løpet av siste del av kontingenten.
4-2 B OP Den gamle op-en
Den nye op-en
Arresten 26,5 - H7 Arresten lå i samme bygning som det senere tidl. Phynicia på bildet og var i kont. V og VI en mannskapsforlegning for fire personer SBTR i V og VI. Den huset også Radio Norbatt i samme periode. 
Ass S-house 20 4,  G 3 Ass S-house lå opprinnelig ved Assi house, så til det som ble Valhall 1/11-90. Ass S-house ligger til venstre for familien Assis hus, men det er bare 40 cm mellom de to bygningene.
Azzi Video og joggesko Se Goldsmith Pettersen.

Huset til skredder Id Assi/ Familien Assi  

20 5, G 1. Id Assi (f. 1964) utenfor systua si i 1988. Systua er et tilbygg til hovedhuset.
Omar Assi (f. 1967) i kont. XIII/XIV da han var 17-18 år gammel. I 2005 er han gift med Souad og har nå to døtre, den første heter Theresia og den siste ble født i slutten av august. I likhet med sine brødre Joseph, Louis, Mirwan og Bassam arbeider han som innkrever av penger for statlig strøm i området.
Huset til familien Assi i 2005.
Id Assi i 2004.
Noen av brødrene Assi utenfor systua (se over). Bildet er tatt i 2003. Fra høyre ser vi Id Assi (ugift i 2005) og Louis Assi (f. 1970), Rabih (f. 1977) og Bassam (ugift i 2005) (f. 1974). Louis er gift med Silva og har følgende barn, Rachelle, Rafqa og sistemann George som ble født 3 aug 2005. Rabih har eget bilverksted, det eneste i Saqi og holder til rett utenfor 4-2 B CP. Han flyttet vinteren 2004-05 fra sitt tidligere verksted som lå litt nærmere Scotsman-bygningen som broren Joseph eier.
Id Assi sammen med nordmenn. Restaurant Phynicia i bakgrunnen.

Barakat Shop

Butikken som lå rett overfor Scotsman var Mr. Barakats klesbutikk

Den sivile bensinstasjonen

1 6,  Q 0 Stasjonen ble eid av familien Rahal hvor forøvrig datteren Ferial ofte ble brukt som tolk i forbindelse med clash/incident i CP-ene.

BN-depot

31 7, J 6 Se Norbatt museum
Samme motiv, men her fremkommer gaten til venstre for bygningen tydeligere.

BN KO/Ops (4-1 HQ)

23 2,  H 6 Ble flyttet til Falkehøyden i begynnelsen av september 1991.

BN-veksleren  

BN-veksleren var bataljonens telefonsentral og lå i kjelleren i huset mellom Torshov og BN-ops.
Boa Bar
Restaurant Brødrene Dahl Restaurant Brødrene Dahl lå i XXV rett over Mandaloun. Til venstre for restauranten lå butikken til brødrene Dahl.

På bildet ser vi to kvinnelige sanitetsbefal der det ene er på besøk fra Norge og bærer grønn beret – et meget sjeldent syn i Ebel es Saqi.

Brødrene Dahls fhv. restaurant i 2004. Allerede i 1997 hadde de flyttet enda lenger ned mot Down Town restaurant og Ramzy Monzer var den som hadde noe drift lengst oppe i gata. Ellers var det minimalt både på Nordic Plaza og videre oppover i gata.

Dana rekreasjonssenter  

5 6, T 8 Dana var et sivilt rekreasjonssenter som ble bygget mellom 1988 og 1990 og var populært blant norsk personell, særlig fordi det huset det eneste vannbassenget i Ebel es Saqi.  Dana fotografert fra Vannhøyden (kont. XXV)
Hotell Dana fotografert i 2005.
Utsikt fra Dana mot nordvest og i retning av Bekaadalen. Vi ser Saqimyra som ble benyttet til skytebane, og deler av supplycampen til IDF helt til venstre i bildet.. Foto fra 2005.
Utsikt fra Dana mot vest og byen Marjayoun. Foto fra 2005.
Dana hotell i 2005, fotografert fra hovedveien.

Disco-George  

30 1,  I 2 Disco-George hadde byens største og bredeste utvalg av alle mulige varer. Han begynte sin karriere som kjøpmann som unggutt og med hjelp fra norske offiserer, og fikk anledning til å importere norske varer for salg blant FN-personell. Bildet av George i samtale med en kunde i butikken sin er fra 1998.

George Rahal er nå flyttet inn i Torshov.

Fra området av forretningen til Disco-George og nordover.

Downtown

12 3, L 1 Downtown var kontoret og troppsbaren til Transporten i Stabskompaniet. Gram Knutsen fra SBTR klar for nattpatrulje utenfor Downtown (kont. XXV)
Restaurant Down Town Forretningen og Restaurant Down Town. Restauranten ble fra iallfall kont. XX og senere betraktet som Ebel es Saqis beste.

Falkehøyden  

Falkehøyden ble fra kont. XXV/XXVI bataljonens nye HQ og lå 2-3 km nord for Ebel es Saqi som dermed ble nesten helt tømt for nordmenn.
Fort Knox Postkontoret og paymasterkontoret Fort Knox i Ebel es-Saqi lå i denne bygningen helt siden kontingent I.
   13 2, K 2 Fort Knox lå i dette sivile huset fra omkring kont. II, men ble i kontingent XXXVI flyttet inn i en prefab på Steinmyra og fikk dermed noen år innenfor gjerdet før den ble terminert i 1998.

Postmester og Paymaster med sine assistenter bodde i huset bak Post/Pay, i rute 13 5,  J 1.

Bildet er tatt i 2005 og her ser vi at det opprinnelige Fort Knox er i ferd med å bli bygget inn.

Fotobatt Fotobatt var et lite forretningsområde som dukket opp omkring kont. XXX (?), like vest for Steinmyra. Forretninger med tilsvarende navn kan ha eksistert tidligere i andre deler av byen.
Fotobatt fra en annen vinkel. Store malte tekster og dekorasjoner på husveggene ble stadig mer vanlig i de siste kontingentene.
Mahatma Gandhi Park 11 5,  L 8 Mahatma Gandi Park ligger der Norbatt Plaza opprinnelig lå, like ved Messa, før den ble flyttet til plassen utenfor Saniteten.

Goldsmith Pettersen  

13 9,  L 9 Gullsmeden som er druser, bor i syd, men forretningen lå i bygningen sammen med Azzi Video og joggesko. Foto fra 1987.

Goldsmith Pettersen holdt til i venstre del og Azzi video og joggesko til høyre.

Omtrent samme motiv, men ca. 18 år senere enn foregående bilde.
Nærbilde av firmaskiltet. Den arabiske teksten skal være den som er myntet på sivilbefolkningen, mens den engelske er beregnet på FN-personellet.
Butikkbygningen i Ebel es Saqi sentrum slik den fremstod i mai 2005.
I midten Goldsmith Pettersen.
Grisebingen Forlegning i et sivilt steinhus på Vannhøyden tilhørende SBTR omkring kont. V/VI. Ble brukt av personellet på Radio Norge. Grisebingen dannet et av hjørnene i et lite gårdsrom og Revehiet, et annet. I et tredje hjørne, vendt ut mot veien, lå troppsbaren. Tunets eier var Mr. Rhassi som holdt til i Beirut. Bak Grisebingen lå en hage som mr. Rhassi engang hadde opparbeidet. Nå var den i kraftig forfall, men frembragte fortsatt noen drueklaser og granatepler. Tvers over veien bodde troppsbefalet og ikke så langt unna, ned en slak skråning, lå Radio Norge. Lengre ned i byen lå Plaata som huset linjebomsen og Skrops med ekspedisjonsfolkene.

H7  

30 1,  I 9 Huset ved vaskeriet i smuget/veien inn fra Disco-George

House of Lords

07 2,  N 2 Transportlagets forlegning og kontor. Her House of Lords med Workshop.

Hårek Frisør  

Frisøren holdt til på andre siden av gata av Goldsmith Pettersen.

Ing off-kontor

20 3,  G 8 Ingeniør George Khory i 2004.
Jailhouse Se Restaurant Phynicia.
Kirkene:
den katolske
24 5,  H 7 Den antatt katolske kirken lå nord for Norbatt plaza. Til høyre er huset hvor Restaurant Kozal var i kont. XXVII.

Se Norbatt Museum

den gresk-ortodokse 31 0,  I 0 Sør for Disco-George
Dette bildet er et noe senere i forhold til det over.

den koptiske

22 0,  I 7 Denne kirken ligger oppe i bakken, like nedenfor Torshov.
Dette bildet fra 2005 som er tatt like ved narkokongen Kozals hus viser kirken i oppusset stand. Legg merke til trafikkskiltet ved kirken!
Kommunehuset Kommunehuset lå på Norbatt Plass, rett ved hovedgata.
Restaurant Kozal,   25 O, H 4 Restauranten hadde denne posisjonen i kont. XXV - XXX, men flyttet senere ned til rute 12 5, L6.
Lefse-Lars Lefse-Lars var en som før kont. XXV holdt til inn i smuget til venstre ved forretningen til Disco-George. På 90-tallet ble betegnelsen også brukt om Joseph Assi som drev Scotsman.

Ludvig  

I velferdshuset Ludvig (tidligere Ludvig Bar) bodde S-5 og flere av Ass S-ene der i kont. XXV og til langt ut i XXVII.

Her ligger Ludvig på venstre hand.

Velferdshuset Ludvigs bar fra kontingent XIII-XIV. 
Den velkjente logoen fra Ludvigs bar kan vi altså spore tilbake iallfall tilbake til kont. XIV (utsnitt av bildet over).
Velferdsbygningen med PX på baksiden, der en til venstre for telefonstolpen kan se skriften på veggen på bygningen – Phynicia! Dette var det absolutt siste stedet de var før den endelige nedlegging av restauranten. Bildet er fra 2005.
Restaurant Mandaloun 15 2, K 2 Restauranten flyttet etter kont. XXV ned rett over gaten fra Fort Knox i området gamle transporten.
Matsalen se Spisesalen
Martinihøyden
Norbatt museum 31 5,   J 5 Nåværende posisjon. Var tidligere BN uniforms-/byttedepot og kontorer for materielloffiser og materiellregnskapsfører. På andre siden av plassen, bak ryggen til fotografen, ligger den katolske kirken.
Norbatt Plaza 11 5,  L 8 På Norbatt  Plaza som nå er blitt Mahatma Gandhi Park var helikopterrotorvingen til det havarerte Norair-helikopteret plassert før den ble flyttet opp til Norbatt Plass.
Norbatt plass 25 6,  I 5 Bypark til ære for Norbatt og Norge som etter at Norbatt forlot området skiftet navn til Norway Place. Bildet til høyre er fra kontingent XIII/XIV.
Artikkelforfatteren i det tradisjonelle bildet fra den norske parken i Ebel es-Saqi. Bildet er fra 1987/88. Artikkelforfatteren ved Norbatt plass i kont. XX.
17. mai 2005 på Norway Place i Ebel es Saqi. Legg merke til at FN-plagget er byttet ut med det norske flagget, de gamle metallbuene fra Norbatt Plass sin tid – jamfør med bildet over – nå er pensjonert mot husveggen til høyre i bildet, samt at inngangspartiet til parken nå er i den delen som vender mot hovedgaten.
Til høyre ser vi en gul-sort stolpe som beskytter en telefonkiosk utenfor kommunehuset. I bakgrunnen ser vi den gamle sykestua.
Norbatt plass med Phynicia i bakgrunnen.
Nordigarden 10 6, C 5 Nordigarden var en befalsforlegning tilhørende SBTR som lå i et sivilt hus på Vannhøyden.

Panzer Pub

Panzer Bar var troppsbaren til Mekanisert tropp, kp. A.
Motiv fra inne i puben (kont. XIII/XIV).
Pentagon Pentagon var en mannskapsforlegning tilhørende mek.-troppen og lå like ved Panzer Pub i Little Trandum.
Penthouse 12 4,  E 5? Penthouse var en kvinne/rekap-forlegning tilhørende SBTR, og lå på venstre side som første av de to bygningene som troppen disponerte.
Restaurant Phynicia 26 1, H 7 Restauranten lå rett over Lefse-Lars (tvers over gata fra Norbatt Plass). Senere flyttet den ned til Nordic Plaza. 

Restaurant Phynicia (i opprinnelig beløiggenhet) var den tidligere mannskapsforlegningen Arresten. (Muligens også arresten til MP i de tidligere kontingenter (Jailhouse?). På bildet til høyre (med Id Assi og Ruth Dahlen) ses det opprinnelige huset med påbygd 2. etasje. Huset tilhører Ken-Tore Eriksens svigerfar Rossalino Saade som drev Restaurant Phynicia. På bildet ses forøvrig Eriksen lengst til høyre.

Se også Id Assi og Ludvig.

Proviantlageret   Dette lå rett ovenfor Nayms hus lengre ned i gate for H7.
PX 26  2, H 8 PX (alkohol og tobakk) i kont. V og VI var nærmeste nabo til Arresten
09 2, L 4 Mellom kont. XX og XXV hadde PX-en flyttet til Steinmyra

Se også Ludvig.

Inne i PX-en i Norbatt i 1991.
Inne fra PX-en i 1997.
Radio Norbatt  Nærradiostasjonen Radio Norbatt sendte sine daglige sendinger fra en prefab like bak BN KO/Ops

Se artikkel her.  Se også Arresten.

Fra Magnus Berglunds hjemmesider
Radio Norge Radio Norge var en fast posisjon fra omkring kont. II og lå da på sørsiden av Vannhøyden et sted mellom Vanntårnet og Villa Sierra, lengre nede i forhold til den senere posisjonen (se under). Konteineren lå inntil et steinhus hvor man trente med vekter. 

Se Grisebingen.

09 4, B 8 Kortbølgestasjonens posisjon fra og med kont. XIII var like nord for vanntårnet på Vannhøyden. Radio Norge var bataljonens radiostasjon som hadde direkte kontakt med Norge. 

Se hovedside her.

Refs Bar 08 8, A 1 Baren var SBTRs troppsbar og lå på Vannhøyden. Den ble bygget i kont. XIX-XX. 

Se også Vannhøyden.

Revehiet Forlegning i et sivilt steinhus på Vannhøyden tilhørende SBTR omkring kont. V/VI da det ble brukt av Radio Unifil-personell. 

Se Grisebingen.

Rocke Feres 12 0, K 0 Rocke Feres var et butikkskur like sør for skolen og rett over Downtown som solgte ulike leskedrikker. Lett gjenkjennelig på grunn av det store norske flagget på inngangsdøra.
Skuret stod fremdeles i 2005, men det norske flagget var ikke lenger synlig.

Rocky  

06 8,  M 8 Rocky var en sivil klesbutikk og restaurant. Bildet fra 1987 viser at første etasje er tatt i bruk mens kun yttertak og -vegger er på byggestadiet i andre etasje.
Rocky i 1997 og fortsatt umalt, men alle fire etasjer synes ferdige. 
Men i 2005 – omkring 20 år etter byggestart – har bygningen fått malingsstrøk og synes endelig ferdig.
Smil – du er i Ebel es Saqi!, står det å lese på dette skiltet.
S-1 og S-4s bolig   23 8,  I 9 Forlegningen lå her i kont XXV-XXVII.
S-house Forlegningen het tidligere Villa Rabies da Dog Plt var der, senere Ass S-er før KP-ledelsen tok over 1/11-90. Team Delta lå i en periode omkring kont. XXIII rett ved STKP/HQ i F17 overfor S-house. Team Delta overtok jo gamle hundetroppens lokaler.
Saniteten 25 5,  J 9 Saniteten var posisjonen til bataljonens sykestue fra iallfall kont XIX til XXVI. 

bildet av major Asgeir Dahlen og hans kone Ruth på Norbatt Plass i mai 2005 ser man også den påbygde 2. etasjen på sykestua. Der hvor trappa opp er nå, der gikk man ned til sykestua og en kan ane inngangen inn til sykestua til høyre på bildet.

Sansi Bar

26 2, J 8 Sansi Bar var sanitetstroppens bar. John Henriksen, SBTR, Norbatt XX utenfor Sansi Bar.
Saqimyra Saqimyra var et ubebygget område nord for 4-2B OP som ble brukt som skytebane. På bildet fra 1987 avgir artikkelforfatteren ild på Saqimyra mens de andre i laget lader.
Scandinavian Video 11 1, L 1 ? Scandinavian Video var eid av Kamal og hadde som forretningsidé å selge skandinaviske filmer, fortrinnsvis norske. Butikken flyttet inn i disse lokalene i kontingent XXV. Inngangen var fra vest.
Kamal eide Scandinavian Video og bodde i området 13 O sammen med sin kone som er avbildet i døråpningen på bildet over.
Scandinavian Video ble senere Ramzys Gullforretning.
Ramzy Monzer i 2005.
Ramzy «Rune» Monzer og og hans armenske gullsmed, Toma til venstre. Bildet er fra 2005.
Scotsman 3 1,  R 8 Restauranten lå nede ved 4-2 B CP. Den var mest brukt av personellet i utekompaniene, og eies i dag av Joseph Assi (f. 1960), den eldste av de sju Assi-brødrene. Han er ansatt i FN systemet og er gift med Josephine og har barnene Reine, George, Litita og Elias.

Se også Lefse-Lars.

Befalsbaren Sigurd Jorsalfar  

22 3,  I 8. Baren Sigurd Jorsalfar i kont XXV-XXVII var i kjelleren i bygningen i denne posisjonen. 

På bildet av Id Assis systue fra kont. XX over ser man at det er malt Sigurd Jorsalfar over inngangen. Dette kan tyde på at befalsbaren har hatt tilhold her i en tidligere kontingent.

Her lå den siste befalsbaren i Saqi, ned trappen og inn døren i kjelleren. Bildet er fra 2005.

Sing Sing

14 F? (rekap SBTR) lå på veien opp mot Vannhøyden i et sivilt hus. 
Skaugum 29 5, J 5 Skaugum var en mannskapforlegning tilhørende STTR i IV (trolig også V og VI). 
Snake Nest
Spisesalen Spisesalen lå på Steinmyra og ble brukt av både befal og menige/korporaler. Her et bilde fra kont. XIII/XIV.
Spisesalen lå på Steinmyra og ble brukt av både befal og menige/korporaler. Bildet er fra kontingent XXV (1990).
Spisesalen i 2003.
Spisesalen i 2005.
STKP KO/Ops 18 9,  F 5 STKPs Ko og  Ops-en som SBTR bemannet. Bildet er fra 1997.
Stabstroppsjef/ leirmester   29 4,  G 7 I Mio Khamzi (bygning 105).   (NB! Er gamle proviantlageret  Mio Khamzi ( bygning 105) ???).
Steinmyra 08-09 J-K Sletta var bataljonens oppstillingsplass og idrettsbane. Medaljeparade STKP, Norbatt XX
Innkjøringen til Steinmyra.
Hovedgata fra Steinmyra og sørover.
Steinmyra Mini Market Liten butikk like sør for Rocky.
Supplycampen U-U1 – Y-Y1 Leiren til IDF  var befestet med soldater, artilleri og Merkava. I XXIV var den nedlagt. Supply campen fotografert fra Vannhøyden (kont. XXV). 4-2A CP nederst i bildet.
Torshov 22 3,  G 2 Forlegningen for BN-sjefen.
UNIFIL pumpe 06 5,  N 8 Norbatts bensinstasjon og ble bestyrt fra House of Lords.

Valhall

17 3,  F 0 Posisjon pr. 1/11-90. Bildet er fra 1997.
Vannhøyden 08-11, A-C Sambandstroppen (SBTR) sitt AO. Radio Norge (kallesignal LBL1) sin posisjon er merket med pil. Nederst til venstre to store, bak dem to mindre  mannskapsforlegninger og dusjer/WC. Midt på bildet lager-rubbhall og nærmest sambandsverksted. Ned til høyre fra Radio Norge ligger Refs Bar. Opp til høyre fra Radio Norge ligger befalsprefaber og troppsko. Vannhøyden med Radio Norges (LBL1) posisjon avmerket.
Bildet fra Blue Beret viser fra øverst til venstre: aggregathus, to store mannskapsprefaber, to mindre kvinne/rekap-prefaber, en dusjprefab og et WC/dusjskur. Nærmere fotograf ligger sambandsverkstedet med dør til oppholdsrom helt til venstre og rubbhallen med sambandsmateriell. Nederst til venstre ses taket på Refs Bar og seks elementer tilhørende mottakerantennen til Radio Norge er også med på bildet. Foto: Blue Beret

Verkstedlaget  

32 5,  I 0 ved kirka i sør inngang fra hovedgaten.
Victoria terrasse Victoria terrasse var ganske selvsagt MP-stasjonen og forlegning for mannskapene. Den lå rett nedenfor Villa Sierra og ikke så langt overfor Restaurant Mandaloun.
MP-bygningen sett nedenfra.
Villa Rabies Villa Rabies var hundetroppens AO mens den var lokalisert i Ebel es Saqi. Bildet er fra kont. XVI.

Se også S-house

Bilde: Blue Beret
Villa Sierra   31 5,  J 5 Offisersbolig.
– Team D/Team S, Team Sierra var i Villa Sierra i kont XXVI, (team D var innom og overnattet av og til). 
Samme bygning fra en annen vinkel.
Villa Sierra er midt i bildet fra 2005 som viser rett mot Vannhøyden med vanntårnet og Valhall i venstre bildekant. Bildet er tatt i fra taket til Assi- familien.
VO-enes bolig  30 7,  J 6 Lå akkurat i svingen etter Disco-George. I kont 23 bodde de i huset nedenfor down town/post pay, men i kont XXV - XXVII til flyttingen i begynnelsen av september -91 så bodde de slik som angitt på kartet for kont. XXI-XXX.
Øvre Pi

Øvrige eksterne lenker
* Om Norbatt på Norsk Wikipedia

Tilbake til hovedsiden

Sist oppdatert: 15.11.06 10:40

Copyright 1988–2005: Jan S. Krogh, Vilnius