Satellittfoto av Ebel es Saqi

Bildene på disse sidene er kommet inn fra mange kanter, og jeg setter stor pris på flere bilder av posisjoner i Ebel es Saqi som vi mangler bilder av! 

Her ligger satellittbildet av Ebel es Saqi (uten tekst).

Her ligger tekstete versjoner med angivelse av kjente posisjoner i AO. Mange posisjoner og sivile bygninger i byen har flyttet opp gjennom tiden. Derfor vil det bli laget fire ulike kart for hver epoke:

– Perioden ca. Norbatt I – X (1978–82)

– Perioden ca. Norbatt XI – XX (1983–87)
– – Mektroppens leir Trandum kontingent XI
– – Mektroppens leir Trandum kontingent XIII-XIV

Perioden ca. Norbatt XXI – XXX (1988–93) (med klikkbare hyperlenker fra posisjonene på fotografiet)

– Perioden ca. Norbatt XXXI – XLI (1994–98)

Liste over posisjoner, bygninger og hus i Ebel es-Saqi illustrert med diverse fotografier.

Bildene vil bli oppdatert. Kom gjerne med dine kommentarer eller forslag til forbedringer!

Et fotografi med koordinater over hele byen ligger her. På denne siden er det helt nederst også en oversikt over posisjoner som mangler på den tekstede utgaven. Hvis du kan bidra, send inn ditt bidrag med angivelse.

Et kart over Ebel es Saqi utarbeidet av www.ken-tore.com kan supplere informasjonen over.

Alle bilder på fotopapir i formatet 20 x 30 cm kan bestilles fra radionorge@jankrogh.com.

Tilbake til hovedsiden

Sist oppdatert: 01.10.05 20:10