Mannskaper Radio Norge

Norbatt I Radiooffiser Bjørn Harald Olsen (første tre mnd.)
Sersjant Åge Olsen (overtok som radiooff. etter Olsen)
Korporal Atle Egil Johnsen (30.4–15.9.78)
Korporal Mikael Galaasen
Korporal Steinar Strømsvåg (23.3.–27.9.78)
Norbatt II Korporal Richard «Ricky» Hay
Korporal Sissel Marianne Hersvik (fra 1.11.78) (g. Thuseth)
Menig Rolf Thomas Hatlehol, fra nov. 78
Menig Einar Hovden (11.9.78–30.3.79, ra.tlg/vognfører)
Norbatt III Radiooffiser løytnant Finn Hald
Korporal Sissel Marianne Hersvik (til 28.4.79) (g. Thuseth)
Menig Mikkel Holte (apr.–sep. 79)
Menig Idar Opdøhl (mar.– okt. 79)
Korporal Kai Roger Reiten
1) (fra 4.7.79)
Norbatt IV Menig Preben Jøel Baardson
Korporal Sture Marius Finnanger (fra 6.9.79)
Korporal Tom Kjærås
Korporal Frank Løkken (24.9.79–24.3.80)
Korporal Kai Roger Reiten 1) 
Norbatt V Radiooffiser fenrik Terje R. Babsvik (fra 18.3.80)
Korporal Per Tellef Arning 1) (fra 12.6.80)

Korporal Sture Marius Finnanger (til 24.9.80)
Korporal
Richard «Ricky» Hay 1)
Korporal Kai Roger Reiten 1) (til 30.6.80)
Korporal Bergsvein Vollan (fra 2.3.80)
Norbatt VI Radiooffiser løytnant Stein Olav Mjøen
Korporal Per Tellef Arning
Korporal Terje Olden
Korporal/grenader Per Roald Overelv
1) (fra 2.9.80)
Korporal Bergsvein Vollan (til 25.3.81)
Norbatt VII Korporal Per Tellef Arning 1) (til 19.6.81)
Korporal Morten Christiansen
Korporal/grenader Per Roald Overelv 1) (til 2.10.81)
Norbatt VIII Radiooffiser fenrik Even Ulven (24.8.81–31.5.82)
Korporal Morten Christiansen
Korporal Ann Kristin Fon (sep. 81–mai 82)
Korporal Jorunn Strømsvåg (1.10.81–mai 82)
Norbatt IX Radiooffiser fenrik Erik Ødegaard (fra 3.8.82)
Korporal Morten Christiansen 1)
Korporal Svanhild Hagen (19.5.82–22.11.82) (g. Nilsen)
Korporal
Richard « Ricky» Hay
Korporal Margareth Jakobsen (mai–nov. 82) (g. Røgeberg)
Korporal Jorunn Strømsvåg
Norbatt X Radiooffiser fenrik Erik Ødegaard (til 31.5.83)
Korporal Richard «Ricky» Hay (Vadsø), lagleder
Korporal Bente Cecilie Båtberget (Andebu)
Korporal Inger-Lise Gullstad

Korporal Kjell Johansen (Lakselv)
Korporal Jorunn Strømsvåg
Norbatt XI Radiooffiser fenrik Øystein Jensen (Herjangen i Narvik)
Korporal Kjell Johansen (Lakselv), lagleder

Korporal Bente Cecilie Båtberget (Andebu)
Korporal Per Fjellvoll (Kabelvåg)
Korporal Hildegunn Morken (Buvika)
Korporal Åse Lie (Kragerø)
Korporal Winnie Wilhelmsen (Oslo) – overført til BN-veksler
Norbatt XII Radiooffiser Jan Heltne
Korporal Svanhild Hagen (g. Nilsen)
Korporal Margareth Jakobsen (g. Røgeberg)
+ to telegrafister
Norbatt XIII Radiooffiser fenrik Tor Øivind Fjeldstad
Korporal Henning Ludviksen
Korporal Jostein Martinsen
Korporal Helena Stien
Korporal Kathrine Ulvær (g. Mosand)
Norbatt XIV Radiooffiser fenrik Tor Øivind Fjeldstad
Korporal Petter Wessel Firing
Korporal Britt Furseth
Korporal Tove Magnussen
Korporal Jostein Martinsen
Norbatt XV Radiooffiser Jan Heltne
Korporal Svanhild Hagen (g. Nilsen)
Korporal Jørgen Lystrup
Korporal Arne G. Tsesmetsis
Korporal Kathrine Ulvær (g. Mosand)
1)
Norbatt XVI Korporal Svanhild Hagen (g. Nilsen)
Korporal Kathrine Ulvær (g. Mosand)
Norbatt XVII Radiooffiser fenrik Kathrine Ulvær (g. Mosand)
Norbatt XIX Radiooffiser fenrik Frank E. Wahl
Korporal Øyvind Bratlie Skaare
Norbatt XX Radiooffiser fenrik Frank E. Wahl
Korporal/grenader Jan S. Krogh
Korporal/matros Peter A. Loch
Korporal Arnt Lockert
Korporal Øyvind Bratlie Skaare
Norbatt XXI Radiooffiser fenrik Nilsen
Korporal/matros Peter A. Loch
Korporal Arnt Lockert
Korporal Olsen
Korporal Odd Vaaden
Norbatt XXII Radiooffiser fenrik Per Fjellvoll
Korporal Jan Tore Bjørge
Korporal Iversen
Korporal Grethe Nystad
Korporal Odd Vaaden
Norbatt XXIII Korporal Åse Lie (Kragerø)
Menig Jan Tore Bjørge (Høvåg)
Norbatt XXIV Radiooffiser fenrik Åse Lie
Korporal John Gilje
Norbatt XXV Radiooffiser løytnant Tor Øivind Fjeldstad
Korporal Jan Tore Bjørge
Menig Hilde Ingebrigtsen
Menig Jan S. Krogh
Norbatt XXVI Radiooffiser sersjant Jan Tore Bjørge

Fotnoter
1) Skjev (dvs. at mannskapet ikke fulgte rotasjonen, men kun deltok i deler av kontingenten).

Hvis du har tjenestegjort på Radio Norge bes du ta kontakt asap!
Vi liker å mimre litt om gamle dager, og oppfordrer deg derfor å bidra med en litt om de «gode gamle dager» i og utenfor radioboksen i Saqi. QSL? QRU?!?

Tilbake til hovedsiden

Denne siden ble sist oppdatert den 06.05.12 .

© Jan S. Krogh, Vilnius 2004—2010