Bilder fra Mektropp kontingent XIII – XIV

Bilder av Øyvind Stormoen

4-2 B Lagsleir 4-2 B Lagsleir 4-2 B Lagsleir    BK
Gaupe 4-2 B Lagsleir
4-2 lagsleir. Inne i en soveprefab. 4-2 B oppholdsrom  Oppstillingsplass 4-2
Fra 4-2 CP 4-2 B tellepost CP. Telleposten som også var CP om kvelden lå langs hovedveien i krysset med  bensinstasjonen. 4-2 CP og 4-2 B tellepost/CP ble trolig slått sammen til en CP. Som lå langs hovedveien. 4-2 CP lå rett nedenfor bensinpumpene og ikke langt i fra verkstedet. 4-2 CP
Gammel OP 4-2 B 4-2 OP som lå i mek.- leiren. 4-2 B OP Ny OP 4-2 B
Helivakt 4-2 Panzer Pub Panzer Pub Glade gutter i 4-2
Vognplassen i 4-2 When_I_die_... Vår i 4-2 Aggregatet i 4-2 B
APC plt inne i Saqi. Bensinstasjonen Skiltmakeri i APC plt. 4-2 B Do
4-2 CP Fra 4-2 CP Fra 4-2 CP mot 4-2B Lag III
IDF kommer IDF i Saqi IDF i Saqi Halftrack IDF
APC i Saqi Bom 4-2 CP etter IDF H1 IDF-campen utenfor Saqi
Butikk i Saqi Butikk i Saqi Norbatt Plass Hvor er dette?
Matsalen. Bildet ikke fra medaljeparaden. Det var stoler der ute hele tiden slik jeg husker. Fra matsalen Medaljeparade Matsalvakt
Ludvigs bar MP Fort Knox (Post og pay) Saqi
Majeed Monzer Pizza-restauranten Frisøren i Saqi Omar Assi
Saqi Saqi Saqi kirke Nye kommer
Taskara Gjørme og søle Veksted_og_beredskapsv Verkstedet

                                                                 

Tilbake til hovedsiden