Radio Norge tar kvelden

 

Av Jan Tore Bjørge

Jeg var radiotelegrafist på Radio Norge i XXV, og hadde rekap som troppsassistent. i XXVI.  Radioen var mer eller mindre lagt ned da, og sambandstroppen var ikke oppsatt med telegrafister i kontingent XXVI.
Men da satellittsambandet sviktet, og Israel under «Desert Shield» sto på vår grense i Sør, måtte jeg rive ned spindelvev, og fyre opp gamle Radio Norge.  Jeg ble også radiooffiser i XXVI.Artikkelforfatteren, radiotelegrafist og sersjant Jan Tore Bjørge på vei opp i den 60 meter høye radiolinkmasta på Vannhøyden.

Jeg kan ikke huske alle detaljene.  Men det var ingen telegrafister der i 26.  Da var det hele flyttet over til satellittsamband, jeg hadde også gjort Scanti HF-systemet operativt. Scantien var på plassert på ekspedisjonen, og var et automatisk HF-system.

Det var ingen Ra. tlg-rekaper i 26, siden HF-kapittelet var over - ifølge de som la planene.  Satellittsambandet, og jallamobilene gjorde Radio Norge overflødig.  Jeg fikk  rekap som troppsassistent, og radioen stod og støvet ned.  Den eneste funksjonen var som gaupe.

Papirer, logg bøker og annet forsvant til oppbevaring andre steder.  I perioden jobbet vi også med flytting av Radio Norge (og resten av sambandstroppen) til Falkehøyden.  Det hele gikk sent, og vi var avhengige av å få svenskenes kraner for å få satt opp antennen.  Under «Desert Shield» og «Desert Storm» var naturlig nok svenskene mer opptatt av et liv i gaupe enn å kjøre krana til Norbatt.

Som eneste telegrafist, og selv om jeg var tr.ass., fikk jeg noen ganger ordre om å fyre opp Radio Norge i 26.  Det hendte når satellittsambandet var nede.  Som hovedansvarlig for HF-en forlangte jeg offiserslønn.  Det endte med lang kniving mellom meg og obersten, siden det var han i sin visdom som hadde fortalt IR4 at radiotelegrafister ikke lenger trengtes.  Jeg kjørte løpet ut, og endte med å få opprykk til sersjant fra IR4 (Norcontico) direkte (ordre ble gitt til obersten i Norbatt).  Troppssjef lt. Bade støttet det hele.

Jeg vet lite hva som skjedde senere, jeg begynte på flyskole i USA etter dimittering.  Deretter jobbet jeg fem år på kontrakt med US Air Force, og har verken vært på sammenkomster eller hatt kontakt med noen andre radiotelegrafister siden 1990.

---

Jeg jobber nå som flykaptein i USA.  For tiden bor jeg i Florida, og har tidligere bodd i Boston, flere steder i Calfornia, Texas og Sørøst.  Jobben er grei, 20 uker på, og 32 uker av. 

Tilbake til hovedsiden
Sist oppdatert: 03. februar 2005 09:24