Radio Norge i kontingent XI

– Radio Norge lå i vegg i vegg med veksleren nede ved Assi–familien

Av Roar Spica, troppsass. (kont. X) og matriellmann (kont. XI) i sambandstroppen

Vi var stasjonert i området rundt huset til familien Assi nede i Saqi. På Vannhøyden var det kun vanntårnet som sto. Sambandstroppens radioverksted lå i den ene delen av Assi-familiens hus, med veksleren vegg i vegg, og Radio Norge ved siden av denne igjen. 
I kontingent XI fikk vi satt opp en prefab som ble til troppsbar. Den fikk navnet sitt – Refsbar – på grunn av at den ble tatt i bruk før vi fikk lov. Det var noen tok en fest der, og den episoden medførte refs. 

Dette vekker gamle minner fra tiden der nede. Jeg var også en snartur nede i den siste kontingenten, også da i sambandstroppen, men fikk en stilling som ikke passet meg, så jeg dro hjem etter en uke. Skal se om jeg finner noen bilder fra området rundt Radio Norge i denne tiden.

Her er en artikkel fra Blue Beret fra august 1983

Her er en artikkel om telegrafist Winnie Wilhelmsen som i hovedsak tjenestegjorde på BN-veksleren i Norbatt XI (Blue Beret september/oktober 1983) (10,5 MB)

2. april 2006 og oppdatert 8. mai 2006


– Jeg var opsass, men det var telegrafist jeg helst ville være...

Det var moro å finne Radio Norge på Internett! Flott hjemmeside som vekket til live gamle minner. Jeg har vært innom Norsk Veterannett sine sider en gang i blant, men har ennå ikke funnet noe fra Norbatt XI Stkp/Sbtr der. Ser at kontingent XI også er fraværende i din oversikt over mannskaper ved Radio Norge, men håper nå å kunne supplere litt med dette.

Av Jan-Ove Steinsmo

Jeg tjenestgjorde i Norbatt XI som opsass. i HQ og telegrafist ved Radio Norge. Hvis jeg ikke husker helt feil, var vi i denne kontingenten fire telegrafister/korporaler og en radiooffiser/fenrik. Dessverre er jeg ikke lenger sikker på navnene deres, men mener en korporal het Winnie Wilhelmsen og en annen Hildegunn Morken. Disse to jentene, en tredje korporal (mener han var nordfra), samt fenriken kom nedover fra stillinger som sambandsfolk i hæren, mens jeg kom fra sivil kystradio (Rørvik Radio/LGD). Ellers hadde jeg bakgrunn som telegrafist på ubåt fra førstegangstjenesten i Sjøforsvaret (1975-76), og som radiooffiser i handelsflåten 1973-78.

Da de manglet folk med gode engelsk- og sambandskunnskaper i opsen på HQ i Ebel-es-Saqi, ble jeg i utgangspunktet beordret dit som leder for opsassene, men hadde også en god del enkeltvakter og helgevakter på Radio Norge ifm. permisjoner o.l.

Jeg trivdes veldig godt som opsass, syntes det var en veldig interessant jobb, der en var midt i smørøyet når noe skjedde, og hadde førstehånds informasjon om det meste. Mitt opphold i Libanon ble dessuten enda mer variert, ved at jeg også kunne tjenestegjøre ved Radio Norge, og få briljere litt med "gamle" kortbølgekunnskaper og morseferdigheter. Ellers virket arbeidet ved radioen ganske rutinepreget, og var kanskje ikke like spennende som i opsen. Som radiotelegrafist var det likevel tjeneste ved Radio Norge jeg helst ville ha.

Jeg var i Saqi kun i kontingent XI (sommer/høst 1983), men det var seks måneder jeg aldri kommer til å glemme, selv om enkelte detaljer har blitt offer på Alzheimers alter etter hvert. Håper jeg en gang får med meg kona på en av veteranturene til Libanon, så hun også får se noe av alt det jeg har pratet om, og jeg kan få en skikkelig mimretripp.

Siden Rørvik Radio ble lagt ned i 1986, har jeg jobbet som AFIS-fullmektig i tårnet ved Rørvik lufthavn. For tiden har jeg permisjon derfra, og jobber nå ved Svalbard Radio, som holder til i tårnet på Svalbard lufthavn – og jobben er derfor kombinert radio-/AFIS-fullmektig. Det er ikke mye radiotrafikk her på vinteren nå lengre, men flytrafikken er forholdsvis stor, og på sommeren kan det være rimelig hektisk i tårnet.

Hvis jeg får ånden over meg, kan jeg sikkert skrive en liten artikkel til hjemmesiden din om tjenesten i Norbatt XI, men da må jeg nok først foreta litt rersearch (og refresh) i gamle kilder. Håper du klarer å holde liv i denne flotte hjemmesiden, og at du stadig får oppdateringer fra andre telegrafister også.

Med vennlig hilsen
Jan Ove Steinsmo
p.t. Longyearbyen
3. februar 2005

Tilbake til hovedsiden

Sist oppdatert: 10.05.06 00:05